Híreink

2014.08.06. 10:43:00

PÁLYÁZATOT NYERT A PÁPA ÉS V IDÉKE ÁFÉSZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Humánerőforrás-fejlesztés a Pápa és Vidéke ÁFÉSZ-nál

 

 

2014 / május / 15.

 

 

A Pápa és környéke kistérségben működő Pápa és Vidéke ÁFÉSZ 28.263.065 forint, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012  számú „Munkahelyi képzések támogatása  középvállalkozások számára a konvergencia régióban” című pályázaton. A projekt célja volt a szövetkezet saját dolgozóinak humánerőforrás-fejlesztése, melynek keretében 61 fő eredményesen vett részt általános, szakmai, és idegen nyelvi képzéseken, és szerzett  összesen 117 alap illetve középfokú képesítést.

 

A több, mint fél évszázada, 1946-ben alakult Pápa és Vidéke ÁFÉSZ fő tevékenysége az Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem. Veszprém megyében 35 településen van jelen és 106 főt foglalkoztat. Különösen fontos szerepet tölt be a hátrányos helyzetű kistelepülések élelmiszer ellátásában. Fő jelszavuk: „ MINDENNAP A MINDENNAPIT A COOP jó szomszédnál ”. A szövetkezet több éves gazdasági eredménye alapján 2012-ben felkerült a .Veszprém megyei  TOP 200 listára.

A projekt  megvalósítása során elsődleges cél volt, hogy a kistelepülések napi igényeinek, problémáinak magasabb színvonalú ellátása érdekében minél több dolgozó bevonni a képzésbe, továbbá az oktatásba bevont személyek tudásszintjének emelése, kommunikációs készségük javítása.

A képzések eredményes lezárásával a szövetkezet hosszú távon is profitál, hiszen a 117 megszerzett alap és középfokú képesítéssel a dolgozók hozzájárulnak az ÁFÉSZ  versenyképességének, technológiai színvonalának emeléséhez. Fontos cél volt továbbá a vállalkozás munkahelymegtartó képességének erősítése, a jövedelemtermelő képesség növelése, az alkalmazottak diszkrecionális jövedelemhányadának emelése érdekében.

 

A  projekt keretében 61 munkavállaló szerzett 8 féle képzésen összesen 117 képzettséget,  az alábbiak szerint: Kereskedő, boltvezető, Élelmiszer- és vegyiárú eladó, Kereskedő mestervizsga (elsőként a megyében), ECDL Select - Informatikai írástudás, Aktualizált vállalkozási ismeretek, Érzelmi intelligencia a szervezetben, valamint német és angol nyelvi képzések alap és haladó szinten.

A képzések sikeres megvalósításához nyert el a szövetkezet 28.263.065 Ft  100%-os vissza nem térítendő támogatást. A támogatás segítségével a  61 fő munkavállaló részére olyan szakmai többlettudást sikerült biztosítani, amely közvetett módon hozzájárul a vállalkozás munkahelymegtartó képességének növeléséhez.