Fontosabb tevékenységi területek

Az alapvetően kereskedelmi tevékenységet végző tagszervezetek képviselete és érdekeinek érvényesítése, védelme az állami, kormányzati, hatósági, valamint egyéb hazai és nemzetközi szervezetek előtt.

Tagszervezetei tevékenységeinek, versenyképességének elősegítése, a hazai és nemzetközi (Európai Uniós) piacon a gazdasági együttműködés eszközeivel, továbbá különböző hatékony rendszerek, módszerek, lehetőségek feltárásával, alkalmazásával.

A tagszervezetek igényeinek megfelelő közgazdasági, jogi, adózási, számviteli, munkaügyi tanácsadás és a kereskedelmi tevékenység működési feltételeihez való alkalmazkodáshoz segítségnyújtás.

Az országos és ágazati érdekegyeztetés fórumain közvetíti és ellátja tagszervezetei és azok tagjai érdekképviseletét, mint vállalkozói, munkaadói szövetség, különös tekintettel tagszervezetei kis- és középvállalkozói méretéből fakadó sajátosságaira.

A szövetkezeti elvek megőrzése és népszerűsítése.

Kulturális, művészeti és sport rendezvények szervezése.