qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|AfeoszWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcffa34a0b000000cd00000001001800

Köszöntő

Dear Visitor,

As President of the Hungarian National Federation of Consumer Co-operative Societies and Trade Associations – ÁFEOSZ-COOP Federation – I would like to express my warm welcome.

Our Federation was formed in 1990 as successor of SZÖVOSZ (the Federation of Hungarian Cooperatives). Its main goal – as employer organization – is to represent the interests of the more than 1000 enterprises belonging to the Coop-group. By doing so, AFEOSZ-COOP Federation comments on the various draft legislation related to economics, financies and labour. We pay specific attention to the conomic conditions of commercial activities in small towns and rural areas.

ÁFEOSZ-COOP Federation is a Hungarian social partner. As such, it is responsible to contribute to the enhancement of competitiveness that can be reached through legislation in favour of companies and through the modernization of vocational training. In order to reach these aims, we are founding members of the Pemanent Consultation Forum between the Private Sector and Government – where we represent the Federation of the Small- and Medium-sized Companies –, are members of the National Economis and Social Council and the Commercial Sectoral Social Dialogue Committee.

On the international level, we take part in the operation of the advisory committees of the European Commission and we are members of the EUROCOOP since 1995.

Dr. Zs. Szőke Zoltán

Kedves Látogató!

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége – az ÁFEOSZ-COOP Szövetség – elnökeként tisztelettel köszöntöm honlapunkon.

A Szövetség 1990-ben – a SZÖVOSZ jogutódjaként – alakult meg. Alapvető célunk – munkaadói érdekképviseletként – a kizárólagosan magyar tulajdonban álló szövetkezeti alapú kereskedelmi lánchoz, a Coop-csoporthoz tartozó több mint 1000 vállalkozás érdekképviselete.

Ennek keretei között a Szövetség véleményt nyilvánít, illetve állást foglal a tagvállalkozásokat érintő gazdasági-, pénzügyi feltételekkel, a munka világával kapcsolatos, valamint közgazdasági és egyéb jogi szabályozási kérdésekben, a tulajdont érintő szabályozásban. Külön figyelmet fordítunk a vidéki településeken, kis falvakban végzett gazdasági, kereskedelmi tevékenység működési feltételeire.

Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a Kormány által elismert szociális partner, s mint ilyen, felelősséggel tartozunk a magyar gazdaság versenyképességének növeléséért, melyet a hatékony, vállalkozásbarát szabályozás, valamint a modern szakképzés megteremtése által lehet elérni. Az utóbbi célok megvalósítása érdekében alapítói vagyunk a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) - ahol a Kis- és Középvállalkozások Érdekképviseleti Szövetségét is képviseljük - tagjai vagyunk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), valamint a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságnak.

Nemzetközi szinten részt veszünk az Európai Bizottság tanácsadó testületeinek munkájában, valamint 1995 óta tagjai vagyunk az EUROCOOP-nak, mely az európai kereskedelmi szövetkezeti szövetségeket tömöríti és hozzájárul azok versenyképességének javításához.

További jó böngészést kívánok honlapunkon.

Dr. Zs. Szőke Zoltán