qt8gt0bxhwdrd|C|$Recycle.Bin;Archive;Backup;Cert;Config.Msi;Documents and Settings;inetpub;Kalimeraki;MSDeploy;NAV;PerfLogs;Program Files;Program Files (x86);ProgramData;Recovery;SQL2019;System Volume Information;SzerkesztosegiFeladatutemezo;TaroltAdatok;Teleport;Users;Windows;
qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|AfeoszWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcffa68c00000000cd00000001000400

Regionális és országos szövetkezeti struktúrák kapcsolata

Az Áfész/Coop csoport társadalmi, gazdasági struktúrája két egymástól részben elkülönült, ugyanakkor egymáshoz szorosan kapcsolódó területet foglal magába.

  • A társadalmi, érdekképviseleti kapcsolatokat az ÁFEOSZ-COOP Szövetség szervezi és képviseli (támaszkodva a megyei szövetségekre). Ebbe beletartozik az Áfész/Coop csoport valamennyi tagja.
  • A gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok szervezését a Co-op Hungary Zrt koordinálja az 5 régiós PRO-COOP/FÜSZÉRT közreműködésével. Ez utóbbi tevékenység kiterjed a közös beszerzésre és az egységes értékesítési módszerek alkalmazására, a COOP üzletlánc működtetésére.

A tagszervezetek tizenhét önálló jogi személyiségű megyei szövetséget hoztak létre, amelyek döntően társadalmi testületként működnek. A területi szövetségek részei a szövetkezeti rendszernek, de közvetlenül nem tagjai az ÁFEOSZ-COOP Szövetségnek.