qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|AfeoszWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcfff06f0a000000cd00000001000f00

Projektek

„Bartolák Mihály” Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány támogatása – NEAE-KP-1-2021/1-000001 – 2021.02.01-2022.05.31.

2022. 06. 23. 15:56:00

A „Bartolák Mihály” Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) egykori elnökhelyettesének nevét viseli, ezzel tisztelegve Bartolák Mihály emléke előtt. Az Alapítvány magyarországi felsőoktatási, illetve középfokú oktatási intézményekben, nappali oktatásban résztvevő tehetséges, de hátrányos helyzetű, szövetkezeti kötődésű diákok részére nyújt szociális alapú ösztöndíjat, melynek célja a fiatalok oktatásának, tanulmányainak, képzésének, továbbképzésének, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, felemelkedésüket szolgáló szakmai képzés, illetve továbbképzés támogatása.

Az Alapítvány 2021-ben sikeres egyedi támogatási igényt nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) terhére, mely finanszírozás forrást nyújtott az Alapítvány munkájának korszerűsítésére, valamint a szervezet tevékenységének, programjainak támogatására.

A NEA a központi költségvetés egyik előirányzata, amely fölött a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter gyakorol rendelkezési jogot. Az ehhez a felelősséghez tartozó szakmai irányítói feladatokat a miniszter irányítása mellett a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár látja el. A NEA tényleges felhasználása egy olyan rendszerben történik meg, amelyben az alap által támogatni kívánt civil szervezetek több szinten is részt vesznek a döntések meghozatalában.

Az Alapítvány munkájának korszerűsítésének támogatására a NEAE-KP-1-2021/1-000001 azonosító számú projekt keretében 2021. február - 2022. május között került sor. A projektnek köszönhetően a fejlesztés okán az Alapítvány képes hosszú távon biztosítani az ösztöndíj rendszer modern, elektronikus alapokra helyezését és a közhasznú tevékenység ismertetését, ezáltal hozzájárulva az Alapítvány tevékenységéhez, a tehetséges fiatalok oktatásának, tanulmányainak, képzésének, továbbképzésének elősegítéséhez.

Az Alapítvány önálló honlapja: www.bartolak.hu