qt8gt0bxhw|2000FDD1FF3C|AfeoszWeb|WebPageMaster|PageContent|0xfcfff06f0a000000cd00000001000f00

Projektek

VKF CNP-KP-1-2021/1-000006 Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 2021.01.01-2021.12.31.

2021. 07. 20. 12:25:00

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (VKF) 3 munkáltatói szövetség: Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP Szövetség), Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), 3 munkavállalói szövetség: LIGA Szakszervezetek, Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSzOSz) és a Kormány képviselői közös megállapodással hozták létre 2012. évben, mint országos érdekegyeztető fórumot. A VKF tevékenysége a munka világát fogja át. Ezen belül kiemelten - jogszabályi felhatalmazással - egyeztet a minimálbérről és a garantált bérminimumról, valamint a munkaviszonyt érintő kérdésekről, a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazásáról. Ennek során még napirenden szerepelnek a vállalkozások működési feltételeit jelentő adózási és szabályozási témák, valamint a munkáltatókat, a foglalkoztatókat érintő közterhek szabályozása.

A VKF célja az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a kölcsönös információcsere megvalósítása, a gazdaság újraindításával kapcsolatos teendők áttekintése, a versenyképesség javítása és az üzleti környezet fejlesztése. Kiemelt szerepet kapott a VKF a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán az Operatív Törzs és más kormányzati szervezetek által hozott döntések előkészítésében, javaslatok összeállításában, a határozatok végrehajtásának elősegítésében.

A munkáltatói és a szakszervezeti szövetségek vezetői és a Kormány által, az ITM-ből kijelölt államtitkár vesz részt operatív jelleggel a VKF Monitoring Bizottságában. 2022. évi minimálbér megállapodást a VKF valamennyi résztvevője aláírja. Ennek alapján jelenik meg a minimálbérről szóló kormányrendelet.

A VKF-ben részt vevő munkáltatói és szakszervezeti szövetségek számára lehetőség nyílik a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé a VKF-ben történő közreműködésükhöz támogatási kérelem benyújtására. Ez pótlólagos forrást teremt a VKF-ben előterjesztett dokumentumok szakmai hátterének megalapozására, azzal kapcsolatos programok végrehajtására, a kölcsönös információrendszer kialakítására. A 2021. évi projekt 2021. január 1-2021.december 31. közötti időszakban valósul meg.